نظافت خانه

نظافت خانه

نظافت خانه یکی از کارهای پر طرفدار در تهران می باشد.

نظافت خانه

نظافت خانه

نظافت منزل از روش های خاص برخوردار است هم از نظر مواد شوینده و هم

از نظر کیفیت کار مهم است.

معمولا در منازل آشپزخانه از کارهای مهم هست و پذیرایی که هر کدام به نوبت خود 

از مراحل خاص پیروی می کنند.

مثلا در بعضی از منازل پذیرایی بسیار بزرگی دارند و به این خاطر در پذیرایی از

مبلمان زیاد استفاده شده است.

در این نوع خانه معمولا باید اول وسایل و مبلمان خانه را گردگیری کرد و بعد آنها را 

جابه جا کرد تا نظافت قسمت های زیر مبلمان انجام گیرد .

در پذیرایی های بزرگ باید از نفر خانه نیز برای جابه جایی کردن وسایل کمک یا نظر 

گرفت. چون که وسایل ها امکان جابه جایی را شاید نداشت باشد.

نکات نظافتی با مواد شوینده

نکات نظافتی با مواد شوینده یکی از راه های بسیار عالی در بخش نظافت می شود.

مواد شوینده برای قسمت های مختلف خانه به چه صورتی باید باشد. که صدمه به  

قسمت های خانه وارد نکند.

مثلا در قسمت سرویس بهداشتی باید از محصولات شوینده جرم گیر یا جوهر نمک

استفاده شود تا کیفیت کار بهتر باشد.

در قسمت پذیرایی باید از مواد شوینده خاص خود استفاده شود. زیرا به صورت 

عالی و بدون صدمه زدن به قسمت پذیرایی باشد.

در قسمت اتاق ها باید از گردگیری شروع و برای تمیزکردن از وسایل های اتاق ها 

موظب باشد. و به صورت عالی قسمت نظافت انجام شود.

در آخر از همه باید دقت دوبار به کارهای انجام شده نگاه کند.

شاید جای یا قسمتی از کار خوب نظافت نشده باشد تا به کامل نجام دهد.

خدمات شرکت نظافتی آرمان نظافت پاکان نظافت خانه کارهای نظافتی شما را به بهتر صورت عالی

انجام دهد تا رضایت مشتری را فراهم کند.

 

 

 

شرکت خدماتی و نظافتی
25
نظافت منزل ، نظافت راه پله - ، house cleaning
نظافت خانه آرمان نظافت پاکان
5/5
51star1star1star1star1star
تماس با ما
× آیا نیاز به کمک دارید؟