نظافت شرکت

نظافت شرکت

نظافت شرکت یا محل کار یا دفتر کار یا نظافت اداره

معمولا همیشه تمیزکردن جز معضلات اصلی قسمت های مدیریتی و حتی کارمندان بود است.

سفارس تمیزکردن رتبه دوم خدماتی است.

شرط اول تمیزکردن شرکت در انتخاب نیروی مناسب،توجه به اعتبار شرکت تامین کننده ی نیرو است.

به خاطر وجوداشیاء و لوازم حساس در محل کار خود به خود نیاز به کسی دارد،که با حساسیت بیشتر و به طور ساده تر با چاشنی وسواسی که به کار نظافت محل کار اضافه می کند.این معضل را بر طرف سازد.یعنی به یک نیروی نظافتی مجرب نیاز است.طبیعی است که علاوه برتمیزکردن، مشخصاتی که یک نظافتچی منزل باید داشته باشد، مواردی همچون ظرافت و پویایی نیز برای یک نظافتچی شرکت ،تمیزکردن باید قائل باشد.

نظافت شرکت

نظافت شرکت

تمیزکردن شرکت توسط آقایان

آرمان نظافت پاکان شما را در نظافت محل کار یاری می کند و با تیم متخصص برای تمیزکردن،آموزش دیده و کاربلد و مجرب و با خدمات همچون :

 • دیوار شویی محل کار
 • گردگیری میزهای دفتر کار
 • گرد گیری سیتسم ، کیس
 • مانیتور و دیگر متعلقات حساس نظافت شرکت
 • تی و جارو کف وتمیزکردن
 • نظافت سرویس های دفتر کار
 • و دیگر کارهایی که یک نظافتچی باید در نظافت شرکت انجام دهد
 • تمیزکردن شرکت باید به شکل صحیح و دقیق و مرتب انجام شود.
 • اگر نظافتچی کاربلد نباشد امکان آسیب زدن به اشیائ شرکت وجود دارد.
 • تمیزکردن میتواند توسط نظافتچی آقا یا خانم انجام شود.
 • اگر به دنبال نیروی مجرب هستید، که شرکت شما را به نحو احسنت تمیز کند.

تفاوت میان مواد شوینده و ضدعفونی کننده

نظافت شرکت یا نظافت اداره تابع اصلی یک مواد شوینده،کمک به حذف خاک از سطوح خیس شده است، در حالی که یک استریلیزر کشتن باکتری است .همیشه بین توابع مواد شوینده و ضدعفونی کننده همپوشانی وجود دارد. به عنوان مثال بیشتر مواد پاک کننده بر روی باکتری تاثیر می گذارد.برای برخی از ظایف تمیزکردن نور ،می توان با استفاده از دستگاه های  ضدعفونی کننده مخصوص تهیه کرد، خاک را از بین ببرید و باکتری ها را از بین ببرید،اما برای نظافت شرکت و تمیزکردن کار،اکثر توصیه می شود ابتدا از مواد شوینده و استریلیزاسیون استفاده کنید.

نظافت محل کار

نظافت محل کار

شرکت نظافتی آرمان نظافت پاکان نظافت منزل ، نظافت راه پله ، نظافت ساختمان با نظافتچی آقا و نظافتچی خانم در این کار به شما عزیزان کمک می کند تا آسان تر کارهای خود را انجام دهد.

شرکت خدماتی و نظافتی آرمان پاکان

شرکت خدماتی و نظافتی آرمان پاکان در کنار خدماتی همچون نظافت منزل ، نظافت راه پله ، نظافت شرکت ها و ادارات را نیز ارائه می دهد .

آرمان پاکان این امر را به دو صورت انجام می دهد

1- در زمان درخواست شرکت به صورت روزانه پرسنل نظافتچی در محل حاضر می شوند

2- عقد قرار داد جهت انجام امور نظافتی به صورت مستمر که تعداد نیروی نظافتچی می تواند از یک تا چند نفر و بسته به حجم کار متغیر باشد

تماس با ما